Spectrum noline nosdkn largerS Csw3 

DSC 0136 H

 

Spectrum

Sustainable Development Knowledge Network

"Resources - Rights - Justice"

ကေလးသံုးစာအုပ္မ်ား

Spectrumအေနနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အေျခခံထားသည့္ ကေလးစာအုပ္မ်ားစြာ ထုတ္ေဝထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၄င္းစာအုပ္မ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာ ကၽႊမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေရးသား၍ ျမန္မာစာ၊ျမန္မာစကားျဖင့္ ထုတ္ေဝထားသည့္အျပင္ ျမန္မာကာတြန္းဆရာမ်ား၏ ေရးဆြဲမႈ လက္ရာမ်ားျဖင့္ ပံုေဖာ္ထားသည္။

ရြာကေလး၏ ဒ႑ာရီ

အသက္ ၆ႏွစ္မွ ၁၂ႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည့္ ဤစာအုပ္ငယ္တြင္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ႀကြယ္ဝသည့္ ရြာကေလးတစ္ရြာအေၾကာင္း၊ ၄င္းရြာကေလး၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ အျမတ္ထုတ္သည့္ ဦးေလာဘဆိုသည့္ လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း၊ ဦးေလာဘကဲ့သို႔ ခ်မ္းသာခ်င္ၾကသည့္ ရြာသားမ်ားအေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔ေၾကာင့္ ရြာကေလး မည္သို႔ ပ်က္စီးသြားပံုအေၾကာင္း ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုမွ်မက ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ေလးမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ ေနထိုင္စရာ အရိပ္အျမံဳေလးမ်ား ပ်က္စီးသြားပါက မည္သို႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္ကိုပါ သင္ခန္းစာေပးထားသည္။ အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ဤစာအုပ္ငယ္သည္ သက္ရွိဇီဝအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္မီခိုေနၾကသည့္အေၾကာင္း၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲတို႔ ခ်ိပ္ဆက္ေနမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ကေလးမ်ားအား သင္ၾကား သိျမင္ေစလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

လင္းပိုင္မေလး အိေနရည္

အသက္ ၈ႏွစ္မွ ၁၅ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဖိုးတန္ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း ရွင္သန္ေနထိုင္ၾကသည့္ ဧရာဝတီ လင္းပိုင္ကေလးကို ဇာတ္ေဆာင္လုပ္ကာ အသက္သြင္းထားသည့္  ရုပ္ျပစာအုပ္ေလးျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္ငယ္တြင္ ေလထုႏွင့္ ေရထု ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ တိရစၧာန္တို႔၏ အစာကြင္းဆက္မ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးရပံု၊ ထိုမွတဆင့္ လူသားတို႔ကို ထိခိုက္လာႏိုင္ပံုတို႔ကို ေရးဆြဲေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အစာကြင္းစက္အတြင္း အဆင့္ဆင့္ အဆိပ္သင့္မႈ၊ သက္ရွိတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း အဆိပ္မ်ား စုေဝးေနမႈ၊ ေနာက္ဆံုး ကမၻာၾကီးပူေႏြးလာေစမႈ စသည့္ သေဘာတရားမ်ားကိုလည္း ရွင္းျပထားသည္။ အေရးအၾကီးဆံုးမွာ ဤစာအုပ္ငယ္တြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကို တင္ျပထား႐ံုမွ်မက စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုပါ ရွင္းလင္းသင္ၾကားေပးထားသည္။

သနားစရာ ေရေညႇာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ကေလး

အသက္ ၆ႏွစ္မွ ၁၅ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ ငယ္တြင္ မ်ိဳးျပဳန္းအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္စာရင္းဝင္ ေရေညႇာင့္ ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္ကေလး တစ္ေကာင္ကို ဇာတ္ေကာင္ေလးအျဖစ္ ထည့္သြင္းသရုပ္ေဖာ္ထားသည္။ ေရေညႇာင့္ ႏႈတ္ဝိုင္း ငွက္ကေလးက မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ သူတို႔ ခိုလံႈေနထိုင္ရာ ေနရာေလးမ်ား ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္ သြားကာ သူတို႔မ်ိဳးစိတ္ေလးမ်ား မ်ိဳးတုန္းအႏၱရာယ္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ကို စူးစမ္းအေျဖရွာရင္း ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေရးပါပံုကို တင္ဆက္ထားသည္။ ဤစာအုပ္ငယ္ေလးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ေနထိုင္က်က္စားၿပီး မ်ိဳးသုန္းအႏၱရာယ္ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္ အျခားသတၱဝါမ်ိဳးစိတ္ မ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ဗဟုသုတအလို႔ငွာ ထည့္သြင္းေျပာျပထားသည့္အျပင္ သဘာဝဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစဘဲ လူသားတို႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳႏိုင္မည့္ ေဂဟခရီးသြားလုပ္ငန္းကဲ့သို႕ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း ကိုလည္း ကေလးမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာျပထားသည္။

ဂဏန္းေလးေျပာေသာ အဆိပ္အေၾကာင္း

အသက္ ၅ႏွစ္မွ ၁၂ႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ဤစာအုပ္ငယ္ေလးတြင္ အဓိက ဇာတ္လိုက္ေက်ာ္မွာ ဂဏန္းငယ္ေလးတစ္ေကာင္ ျဖစ္သည္။ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္ေသာ  ငါးကေလး၊လိပ္ကေလးႏွင့္အတူ သတၱဳမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ အဆိပ္မ်ားအေၾကာင္းကို ကေလးမ်ား သိေအာင္ မိတ္ဆက္တင္ျပထားသည္။ ယခုစာအုပ္ငယ္တြင္ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ နီးစပ္ဆက္ႏြယ္ေလ့ရွိသည့္ သတၱဳမိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပဒါးမ်ား၏ အႏၱရာယ္အေၾကာင္း၊ ေရပိုက္မ်ား၊ ဘတၳရီမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ပါရွိေသာ ခဲအႏၱရာယ္အေၾကာင္း စသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားအေၾကာင္း ကိုလည္း စံုစံုလင္လင္ တင္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ အေရးၾကီးဆံုးအခ်က္ျဖစ္သည့္ ေဘးကင္းေသာ စြန္႔ပစ္နည္းမ်ားႏွင့္အတူ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အဆိပ္သင့္ေနေၾကာင္း မည္ကဲ့သို႔ သိရွိႏိုင္ပံုတို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းတင္ျပထားသည္။

ပန္းသီးေလးေျပာေသာ အဆိပ္အေၾကာင္း

အသက္ ၅ႏွစ္မွ ၁၂ႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ဤရုပ္ျပစာအုပ္ေလးတြင္မူ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ မ်ိဳးရိုးဗီဇျပဳျပင္ဖန္တီးထားေသာ အစာမ်ားေၾကာင့္ အစားအေသာက္ မ်ားတြင္  အဆိပ္အေတာက္မ်ား ရွိတက္ပံုကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပန္းသီးေလး၏ အျမင္ျဖင့္ ေျပာျပထားေသာ ဤစာအုပ္ကေလးတြင္ ကေလးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ အသံုးျပဳနည္း၊ သိုေလွာင္နည္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္နည္းတို႔  မပါရွိဘဲ လယ္သမားအား ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ နမူနာေပးျခင္းစသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ရွင္းျပေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိပ္ပါဝင္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား စားသံုးမိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုပါ ပန္းသီးေလးက ေျပာျပေနဟန္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ တင္ျပထားသည္။

ဖိုးစပ္စုေလးရဲ႕ အေမး

လူငယ္မ်ားအား ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ  အသိပညာေပးရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ကာတြန္းဇာတ္လမ္းေလးတစ္ခု ဖန္တီးထုတ္ေဝထားသည္။ ၄င္းကာတြန္းဇာတ္လမ္းေလးတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျပည့္စံုဆံုး ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ ၂၀၁၅တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုး ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ ေရႀကီးေရလႊမ္းမႈခံစားရသူမ်ား၏ ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္လမ္းမ်ားကို အေျခခံကာ ဇာတ္လမ္းတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္ေလးတြင္ ကၽႊႏု္ပ္တို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ား တနည္းအားျဖင့္ ရာသီဥတုဒုကၡသည္မ်ား ျဖစ္လာရသည္ကို ေဖာ္ျပထားသလို ေရွ႕ေျပးသတိေပးစနစ္မ်ား၏ အေရးပါပံု၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေနထိုင္ႏိုင္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား စသည္တို႔ကိုလည္း စံုလင္စြာ ေဖာ္ျပထားသည္။

Spectrumမွ ထုတ္ေဝေသာ စာအုပ္မ်ားကို မွာယူလိုပါက Spectrumသို႔ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

Powered by KnowledgeArc