Spectrum noline nosdkn largerS Csw3 

1 Home

Spectrum

Sustainable Development Knowledge Network

"Resources - Rights - Justice"

Spectrum အေနျဖင့္ လူတိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိပါက ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း ပိုမိုထိ ေရာက္အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံယံုၾကည္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ လက္ရွိလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ၿပီး အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပါ ျပည့္မွီေစသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ("ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘံုအနာဂတ္"၊ ၁၉၈၇ ဘရန္႔တလန္း ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ)


ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အ ေထာက္အကူျပဳသည္။ အထူးသျဖင့္ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈ အရည္အေသြး နိမ့္က်လ်က္ရွိသူမ်ား၏ ဘ၀မ်ားကို ျမင့္မားတိုးတက္ လာေစႏိုင္သည္။

ထိုနည္းတူ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ယူမႈရွိရွိျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္းကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေစရန္သာ ဖိစီးေဆာင္ရြက္ပါက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္သျဖင့္ ယင္းတို႔ကို ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲမႈရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္၍မရေပ။
သို႔ျဖစ္၍ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးကြန္ရက္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းအတြင္းရွိ လူတန္းစားအလႊာအသီးသီးအား အသိေပးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ခိုင္ မာအားေကာင္းလာေစရန္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းအားျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈ ျမင့္တက္ လာၿပီး ႏိုးၾကားတက္ၾကြမႈ ရွိသည့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အစိုးရ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကဲ့သို႔ေသာ က႑စံုပတ္သက္ပါ၀င္သူမ်ား အၾကား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစျခင္းျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ တိုးတက္ျမင့္မားလာေအာင္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အနာဂတ္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ ဘ၀အရည္အေသြး တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ ဆႏၵရွိသည္။

 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ယခုပင္ပူးေပါင္းပါ၀င္၍ အတူတကြ ခရီးဆက္ၾကပါစို႔။

2 edition book cover budget guide book sm

"ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း လက္စြဲ" ကိုထုတ္ေ၀လိုက္ပါသည္။  စာအုပ္ရယူလိုပါက ေအာက္ပါ  Link တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

Featured content

 • pdf, အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမဲ့ ခ်က္ျပဳတ္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ၏ အေျခခံအခ်က္မ်ား  Published

  By 84 download

  Download
  Filesize: 51.39 MB

  National Cooking Strategy final (burmese).pdf

 • သတင္း

  မြန်မာအစိမ်းရောင်ကွန်ရက် ၈ကြိမ်မြောက်တွေ့ဆုံပွဲတွင် Spectrum က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့

  29/11/2019

  မြန်မာအစိမ်းရောင်ကွန်ရက် ၈ကြိမ်မြောက်တွေ့ဆုံပွဲတွင် Spectrum က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့

  မြန်မာအစိမ်းရောင်ကွန်ရက်၏ ၈ကြိမ်မြောက်တွေ့ဆုံပွဲတွင် Spectrum အဖွဲ့က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၈ကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံပွဲကို ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ရှိ ရွှေနဒီဘုန်းတော်ကြီးပရဟိတစာသင်ကျောင်းတွင် “အမွေအနှစ်များ၏ ပဲ့တင်သံ” ဟူ သောခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။

  မသန်စွမ်းသူများအတွက် ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ၄ ကြိမ်မြောက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို Spectrum မှ တာဝန်ယူကျင်းပခဲ့

  02/10/2019

  မသန်စွမ်းသူများအတွက် ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ၄ ကြိမ်မြောက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို Spectrum မှ တာဝန်ယူကျင်းပခဲ့

  အောက်တိုဘာ ၃ ၊ ၂၀၁၉ မသန်စွမ်းသူများအတွက် ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများစုဝေးပြီး Spectrum အဖွဲ့ရုံးခန်းတွင် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို အောက်တိုဘာ ၃ ရက် မနက် ၉ နာရီမှ စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။

  Investing in Children in Myanmar(Myanmar Version)

  24/09/2019

  Investing in Children in Myanmar(Myanmar Version)

  မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကလေးသူငယ်များအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း   ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များသည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ် ၃၀ မှစ၍ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်ကို အတည်ပြုလက်ခံခဲ့ကြပြီး ကလေးသူငယ်များအားလုံးအတွက် ကာကွယ်လုပ်ဆောင်ပေးရန် သမိုင်းဝင်ကတိကဝတ်တစ်ခုကို ပြုခဲ့ကြသည်။

  စားသံုးနိုင္ေသာ အင္းဆက္မ်ားအား ေရာင္းခ် စားသံုးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေလ႔လာျခင္း

  12/08/2019

  ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စားသံုးနိုင္ေသာ အင္းဆက္မ်ားစားသံုးမႈကို လြန္ခဲ႔တဲ႔ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထဲက စတင္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး အခုခ်ိန္ထိလဲ နွစ္ျခိဳက္စြာ စားသံုးေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ အနံ အရသာမ်ားကို ဆန္းသစ္တီထြင္ျပီး စားသံုးလာၾကပါၿပီ။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ Spectrum အဖြဲ႔သားမ်ားအေနနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အင္းဆက္ေရာင္းခ် စားသံုးမႈအေလ႔အထမ်ားကို ရိုက္ကူးတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

  Powered by KnowledgeArc